Son Yazılar

19 Ocak 2018 Cuma

Kapsam dışı KİT personeli meslek mahkemelerinde dava açacak
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


Devlete Ait Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7036 sayılı Meslek Mahkemeleri Kanunu'nun 37. maddesi ile 399 sayılı KHK'ye "EK MADDE 3- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 1 inci ve geçici 9 uncu maddelerine tabi teşebbüs ve emrindeki ortaklıklarda toplu meslek sözleşmesi kapsamı dıştan çalışan personel ile bu teşebbüs ve alt ortaklıklar arasında, iş ilişkisi nedeniyle sözleşmeden ya da kanundan doğan her türlü hukuk uyuşmazlıklarına ilişkin dava ve işler meslek mahkemelerinde görülür." hükmü eklenmiştir.

Kimler Kapsam Dışı KİT Personeli?

Özel hukuk hükümlerine göre kurulan bazı KİT'ler 233 sayılı KHK'nin kapsamında olmakla birlikte personel rejimini aranjör 399 sayılı KHK'nin açık havada tutulmuştur. Bu KİT'lere TPAO ve BOTAŞ örnek olarak gösterilebilir. Bu kurumlarda personel rejimi özel hukuk hükümlerine tabidir. Genel müdür dahil tüp personel iş kanunun kapsamındadır. Ancak işvereni temsil eden ve kurum için kritik görevleri icra eden personel toplu iş sözleşmesinin haricen tutulmaktadır. Bu personel grubu kapsam dışı personel olarak anılmaktadır.

Düzenleme Neyi Değiştirdi?

Anlaşmazlık Mahkemesi kapsam dışı personelin kurumu karşısında açtığı davaların idare mahkemelerinin görev alanına girdiğine karar vermiştir. Bu kararlar neticesinde kapsam dışı personel iş hukukuna emrindeki olmasına rağmen istihdama ilişkin davaları yöneticilik mahkemelerinde görülmüştür.

Getirilen düzenlemeyle kapsam dışı personel istihdamına ilişkin davalar da iş mahkemelerinin tayin alanına dahil edilmiştir.

Dava Açmadan Önce Arabulucuya Başvurmak Zorunlu Işık Halkası Geldi

Kapsam dışı personel de getirilen yeni düzenlemeyle diğer işçiler gibi dava açmadan önce arabulucuya müracaat etmek zorundadır. Meslek kazası ya da meslek hastalığından kaynaklanan maddesel ve manevi tazminat ile bunlarla ilgili tespit, itiraz ve rücu davalarında önceyse arabulucuya gerekli değildir.

Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre gerekli hallerde aracı tarafından azami bir hafta uzatılabilir. Aracı yoluyla uzlaşma sağlanamaması halinde dava açılmak için, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını ya da aracı tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek gerekmektedir.

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »