Son Yazılar

20 Ocak 2018 Cumartesi

Irk Eğitim Merkezi müdür yardımcıları ile öğretmenlerine de nöbet ücreti ödenmelidir
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


Yaygın eğitim kurumu olan Halk Eğitim Merkezlerindeki kurslarda çeşitle yaş gruplarındaki kursiyerlere eğitim veren öğretmenler de nöbet tutmakta olup, bu personele de nöbet ücreti verilmelidir

25 Ağustos 2017 tarih ve 30165 sayılı Devlete Ait Gazete'de Yayımlanan Millet Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Karşın Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Kontrat metninin İkinci Bölümünde bulunan "Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Anlaşma" başlıklı kısmındaki " Örgün eğitim kurumlarında ek ders ücreti" başlıklı 21. maddesinde müdür yardımcıları ile öğretmenlere nöbet ücreti ödenmesi öngörülmüştür.

İlgili madde şu şekildedir:

"Örgün eğitim kurumlarında ek ders ücreti
Madde 21- (1) Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin gerçekte yapıldığı normal egzersiz günleri için ilgili mevzuatına kadar kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de sahiden yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir."

Madde hükmünden de anlaşıldığı üzere örgün eğitim kurumlarında müdür yardımcıları ile öğretmenlere nöbet görevi verilmekte ve karşılığında 3 saat nöbet ücreti ödenmektedir.

Fakat yayınlama eğim kurumu olan Ahali Eğitim Merkezlerindeki kurslarda çeşitle yaş gruplarındaki kursiyerlere eğitim öğretim faaliyeti yerine getirilmekte olup bu kurumlarda da müdür yardımcıları ile öğretmenler göre nöbet görevi yerine getirilmektedir.

böylece nöbet görevi verilen ve bu görevi ifa eden Ahali Eğitim Merkezi müdür yardımcıları ile öğretmenlerine de nöbet ücreti ödenmelidir.

Ahmet KANDEMİR

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »