Son Yazılar

31 Ocak 2018 Çarşamba

İkili öğretim yapan örgün eğitim kurumları yöneticilerinin ilave ilave ders ücreti yarıyıl tatilinde ödenir mi?
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


25 Ağustos 2017 tarih ve 30165 sayılı Devlete Ait Gazete'de Yayımlanan Halk Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Finansal ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme metninin İkinci Bölümünde bulunan "Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Kontrat" başlıklı kısmındaki " İkili öğretim yapan örgün eğitim kurumlan yöneticilerinin ek ilave ders ücreti" başlıklı 7. maddesinde bulunan düzenleme; ikili öğretim yapan örgün eğitim kuramlarındaki yöneticilere ders yılı süresince haftada 2 saat artırımlı ücreti ödemesi yapılmasına karşın düzenlemedir.

Toplu sözleşmede yer alan düzenleme şu şekildedir:

"İkili öğretim yapan örgün eğitim kurumları yöneticilerinin ek ek ders ücreti

Madde 7- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki yöneticilere ödenmekte olan ilave ders ücreti, ikili öğretim yapan örgün eğitim kuramlarındaki yöneticilere ders yılı boyunca haftada 2 saat artırımlı ödenir."

1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan ve 16/12/2006 tarih ve 26378 sayılı Devlete Ait Gazete'de yayımlanan Ulusal Eğitim Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın " Tanımlar " başlıklı 4. maddesi 1.fıkrası (e) bendinde "Ders Yılı" tanımlanmıştır.

İşte o madde;

"Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Kararda geçen; e) Ders yılı: Derslerin başladığı günden derslerin kesildiği güne kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi açıklama eder."

Bu yönetmelik hükümlerine tarafından; yarıyıl tatilinin de ders yılı içerisinde yer almasından dolayı ikili öğretim yapan örgün eğitim kuramlarındaki yöneticilere sanki yılı süresince de haftada 2 saat artırımlı ücreti ödemesi yapılacaktır.

Ahmet KANDEMİR

"Görevlendirilen yöneticilere ilave ders ücretleri 2 saat artırımlı ödenir mi?"

İkili öğretimdeki yöneticinin ek ders ücreti

Müdür yetkili öğretmene ek ders ödenmesi

Müdür yetkili öğretmene 2 saat artırımlı ek ders ödenmesi

İkili öğretim yapılan okul öncesinde de yöneticilere ek dersler artırımlı ödenecek

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »