Son Yazılar

19 Ocak 2018 Cuma

Hoca ve din hizmetleri personeline verildi ama başpolislere verilmedi
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


ÖĞRETMENLERE VE DİN PERSONELİNE TAZMİNAT VERİLDİ, POLİSLERE VERİLMEDİ

Kariyer uygulaması başlangıçta öğretmenler özelinde uygulandı. 2004 yılında hukuki düzenleme yapılarak bilirkişi ve başöğretmenlik getirildi. Yine aynı sene yapılan düzenleme ile en yüksek devlet memuru aylığının; başöğretmen unvanını kazananlara yüzde 40'ı, bilirkişi hoca unvanını kazananlara ise yüzde 20'i oranında özel hizmet tazminatı verilmesi kararlaştırıldı.

İkinci uygulama din hizmetleri sınıfında yürürlüğe konuldu. 2010 yılında yapılan düzenleme ile vaiz, imam hatip ve Kur'an kursu öğreticiliğinde uzman ve baş unvanları ihdas edildi. Yine aynı sene içinde yani 2010 yılında, öğretmenlerle aynı olacak şekilde özel hizmet tazminatı verilmesi kararlaştırıldı.

Ancak kariyer uygulamasının 2010 yılında yürürlüğe konulduğu emniyet hizmetleri sınıfında, parasal haklar yönünden eğitim ve dizn hizmetleri sınıfına bahşedilen özel hizmet tazminatı hakkı tanınmadı.

Dolaysıyla da şuan için başpolis ya da kıdemli başpolislerin mali olarak hiçbir ayrıcalığı bulunmamaktadır.

HALK DENETÇİLİĞİ KURUMU DÜŞ KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Başpolisler bu ayrımcılığı Kamu Denetçiliği Kurumuna taşıdı ancak KDK başpolisleri düş kırıklığına uğrattı ve yasal düzenleme yapılması gerekiyor diyerek dosyayı kapattı.

BAŞPOLİSLER ACILEN DE DAVA AÇTI

Şimdiler de ise başpolisler yeni bir sürece başladı. Idare mahkemesinde dava açan başpolisler,
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, "Zam ve Tazminatlar" başlıklı 152'nci maddesinin, "II- Tazminatlar" başlıklı fıkrasının, "D) Emniyet Hizmetleri Tazminatı" başlıklı bendinin, "a) Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan;" başlıklı bölümü ile,
3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun, Ilave 28. Maddesinde düzenlenen "Başpolis Memuru ve kıdemli başpolis memurları hakkında bu kanun ve diğer kanunlarda belirtilmeyen hususlarda polis memurları hakkındaki hükümler uygulanır" hükmünün,
norm denetimine ast tutulmak üzere Tüzük Mahkemesi'ne gönderilmesi istek edildi.

DÖNEMİN İÇİŞLERİ BAKANI, ILAVE ÜCRET İMKANINDAN BAHSETMİŞTİ

ÖTE TARAFTAN, dönemin İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay, konuyla ilgili olarak TBMM çatısı aşağıda, başpolis rütbesi ile polislere kariyer yapma imkanı getirildiğini ve bu rütbenin ücret imkanı da sağlayacağını açıklamış, Sayın Bakan'ın bu açıklamaları 2010 yılı içerisinde, kamu adına devir yapan ve ulusal ölçekte etkinlik belirten basın ve yayınlama kuruluşlarında haber konusu edilmişti.

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »