Son Yazılar

20 Ocak 2018 Cumartesi

Hizmet bölgeleri, hizmet alanları ve hizmet puanları ne demektir?
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


Hizmet bölgeleri, hizmet alanları ve hizmet puanlarına yönelik detaylı açıklama için tıklayınız

HİZMET BÖLGELERİ NERELERDİR?

Hizmet Bölgeleri; 17.04.2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Devlete Ait Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Devir Ve Yer Değişim Yönetmeliğinin "Hizmet Bölgeleri" başlıklı 37. maddesindeki;"(1) Hoca ihtiyacı, coğrafi koşul, ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi, ulaşım şartları ile hizmet gereklerinin karşılanması yönünden benzerlik bildiren iller gruplandırılarak üç hizmet bölgesi oluşturulmuş ve bu iller, bu Yönetmeliğin ekinde bulunan Ek-1 Hizmet Bölgeleri Çizelgesinde gösterilmiştir." hükümlerine kadar belirlenir ve Hizmet Bölgeleri çizelgesinde gösterilir.

HİZMET BÖLGELERİ ÇİZELGESİ EK-1

HİZMET BÖLGELERİ ÇİZELGESİ EK-1 BİRİNCİ HİZMET BÖLGESİ İLLERİ İKİNCİ HİZMET BÖLGESİ İLLERİ ÜÇÜNCÜ HİZMET BÖLGESİ İLLERİ 1 Adana 1 Adıyaman 1 Ağrı 2 Afyonkarahisar 2 Artvin 2 Ardahan 3 Aksaray 3 Bayburt 3 Batman 4 Amasya 4 Çankırı 4 Bingöl 5 Ankara 5 Elazığ 5 Bitlis 6 Antalya 6 Erzincan 6 Diyarbakır 7 Kültürlü 7 Giresun 7 Erzurum 8 Balıkesir 8 Gümüşhane 8 Hakkari 9 Bartın 9 İstanbul 9 Iğdır 10 Bilecik 10 K.Maraş 10 Kars 11 Bolu 11 Kastamonu 11 Mardin 12 Burdur 12 Kırşehir 12 Muş 13 Bursa 13 Kilis 13 Siirt 14 Çanakkale 14 Malatya 14 Şırnak 15 Çorum 15 Nevşehir 15 Tunceli 16 Denizli 16 Niğde 16 Van 17 Düzce 17 Ordu 18 Edirne 18 Rize 19 Eskişehir 19 Sivas 20 Gaziantep 20 Şanlıurfa 21 Hatay 21 Tokat 22 Isparta 22 Yozgat 23 Mersin 24 İzmir 25 Karabük 26 Karaman 27 Kayseri 28 Kırıkkale 29 Kırklareli 30 Kocaeli 31 Konya 32 Kütahya 33 Manisa 34 Muğla 35 Osmaniye 36 Sakarya 37 Samsun 38 Sinop 39 Tekirdağ 40 Trabzon 41 Uşak 42 Yalova 43 Zonguldak

HİZMET ALANLARI NASIL BELİRLENİR?

Hizmet alanları ise Yönetmeliğin "Hizmet alanları" başlıklı 38. maddesindeki;

"(1) Hoca ataması ve çalıştırılmasında güçlük derecesi bakımından benzerlik gösteren eğitim kurumları gruplandırılarak altı hizmet alanına ayrılmıştır.

(2) Eğitim kurumlarından 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındakiler zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamı haricen; 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanlarındakiler ise gerekli egzersiz yükümlülüğü dahilinde olacak şekilde valiliklerce belirlenerek Bakanlığa bildirilir.

(3) Eğitim kurumlarının yer aldığı hizmet alanları ve bu hizmet alanları için öngörülen hizmet puanları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ilave-2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesinde belirtilir ve Bakan onayından daha sonra Tebliğler Dergisinde yayımlanır.

(4) Eğitim ve öğretime yeni açılması, dönüştürülmesi ya da benzeri nedenlerden dolayı Ek-2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesinde yer almayan eğitim kurumlarının yer alacağı hizmet alanları ile hizmet puanları, çizelgede değişiklik yapılana dek o eğitim kurumuna en yakın mesafedeki eğitim kurumu emsal alınarak değerlendirilir. Bu eğitim kurumları, valiliklerce her yılın kasım ayı içinde Bakanlığa bildirilir ve Bakanlıkça yapılacak değerlendirmeden sonra Ek-2'de yer alan Çizelgeye dahil edilerek Tebliğler Dergisinde yayımlanır." hükümlerine tarafından belirlenir.

Bu yönetmelik hükümlerine tarafından; hoca ataması ve çalıştırılmasında zorluk derecesi bakımından benzerlik ve yakınlık bildiren hizmet bölgelerinin il ve ilçelerine yan eğitim kurumları gruplandırılarak altı hizmet alanına ayrılmıştır.

Bu hizmet alanlarının 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumları zorunlu egzersiz yükümlülüğü açık havada, 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumları ise gerekli egzersiz yükümlülüğü içindedir.

Gerekli hizmet için öğretmenlerimizin 4, 5 ve 6. hizmet alanlarındaki okulları seçim etmeleri gerekmektedir.

Tercihte bulunacagınız okul araştırırken okulun hangi hizmet bölgesinde olduğuna yok hangi hizmet alanında olduğuna bakmalısınız. 4, 5 ve 6. hizmet alanlarındaki okullar zorunlu hizmet kapsamındaki okullardır.

Bu okulların 1., 2. ve 3. hizmet bölgesinde olması yalnızca orada kalınacak zorunlu hizmet süresini belirlemektedir.

HİZMET PUANLARI NASIL BELİRLENİR?

Hizmet puanları ise Yönetmeliğin "Hizmet puanları" başlıklı 40. maddesindeki;

"(1) Bir takvim çalışmaları karşılığında elde etmek üzere, namzet öğretmenlerden/öğretmenlerden:

a) Birinci hizmet bölgesinde yer alan illerin;

1) 1 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında atama yapanlara 10,

2) 2 nci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında tayin yapanlara 11,

3) 3 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında tayin yapanlara 12,

4) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 14,

5) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında tahsis yapanlara 16,

6) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında ödev yapanlara 18,

b) İkinci hizmet bölgesinde bulunan illerin;

1) 1 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 12,

2) 2 nci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında devir yapanlara 13,

3) 3 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında tayin yapanlara 14,

4) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında ödev yapanlara 18,

5) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 20,

6) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında tayin yapanlara 22,

c) Üçüncü hizmet bölgesinde bulunan illerin;

1) 1 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında tayin yapanlara 14,

2) 2 nci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 16,

3) 3 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında atama yapanlara 18,

4) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında ödev yapanlara 22,

5) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında tahsis yapanlara 26,

6) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında ödev yapanlara 30 hizmet puanı verilir.

(2) Hizmet puanı, hizmet alanları bakımından bu Yönetmelikte belirlenen puanlardan tahsis yapılan hizmet alanı için öngörülen puanın o hizmet alanındaki egzersiz süresi ile çarpımı sonucu elde edilir.

(3) Hizmet puanının hesabına sürelerin yıldan büyüyen her ayı için o hizmet alanında bir yıllık süreye karşılık gelen puanın 1/12'si başlıca alınır. Aydan büyüyen süreler dikkate alınmaz. Yıldan gelişen süreler için hesap edilen hizmet puanının kesirli olduğu takdirde kesirli puan tama tamamlanır. Bu şekilde hesaplanacak hizmet puanı, o hizmet alanı için bir yıl hizmet karşılığında öngörülen puandan çok olamaz. Aynı hizmet alanında bulunan eğitim kurumlarında geçen süreler birlikte değerlendirilir.

(4) Yatılı alan ortaokullarında tahsis yapan bayan öğretmenlerin hizmet puanlarına her yıl için 12, erkek öğretmenlerin hizmet puanlarına ise her yıl için 6 puan eklenir.

(5) Ulusal Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında devir alan idareci ve öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda devir yaptıkları her ay için 0,5 puan eklenir.

(6) Zorunlu alıştırma yükümlülüğünü yapmak üzere zorunlu hizmet alanlarına atanıp gerekli hizmet alanlarında aslında tahsis yapmakta olan öğretmenlerden bu Yönetmelikte zorunlu hizmet alanları için öngörülen maksimum alıştırma sürelerinin üstünde tahsis yapanların hizmet puanları, atama yapmakta oldukları hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınarak maksimum egzersiz sürelerinin üstünde geçen birincil yıl için %25, ikinci yıl için %50, üçüncü ve sonraki yıllar için %100 artırılarak belirlenir." hükümlerine kadar belirlenir.

GEREKLI ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÖNGÖRÜLEN HİZMET ALANLARI VE SÜRELERİ NASIL BELİRLENİR?

Gerekli egzersiz yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları ve süreleri Yönetmeliğin "Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları ve süreleri" başlıklı 42. maddesindeki;

"(1) Bakanlık hoca kadrolarında 6/5/2010 tarihinden sonradan göreve başlayanlar:

a) Birinci hizmet bölgesindeki illerin;

1) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında asgari 7 yıl,

2) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında minimum 6 sene,

3) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en düşük 5 sene,

b) İkinci hizmet bölgesindeki illerin;

1) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında asgari 6 sene,

2) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en düşük 5 yıl,

3) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 4 sene,

c) Üçüncü hizmet bölgesindeki illerin;

1) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında asgari 5 yıl,

2) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında minimum 4 sene,

3) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 3 sene, çalışmakla yükümlüdür.

(2) Zorunlu egzersiz yükümlülüğü, 4, 5 veya 6 ncı hizmet alanlarından birinde veya birkaçında yerine getirilebilir." hükümlerine göre belirlenir.

Aşagıda yer alan tabloda hizmet bölgelerindeki hizmet alanlarında zorunlu hizmet süreleri görülmektedir.

Hizmet Alanları 1. Hizmet Bölgesi İçindeki İllerde Gerekli Hizmet Süresi 2. Hizmet Bölgesi İçindeki İllerde Zorunlu Hizmet Süresi 3. Hizmet Bölgesi İçindeki İllerde Gerekli Hizmet Süresi 1 Zorunlu Hizmet Yok Gerekli Hizmet Değil Gerekli Hizmet Değil 2 3 4 7 Sene 6 Sene 5 Yıl 5 6 Sene 5 Yıl 4 Yıl 6 5 Sene 4 Yıl 3 Sene

Bu mevzuat hükümlerine tarafından; belirlenen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında tayin yapan öğretmenlere bir yıllık çalışmaları karşılığında aşagıdaki puanlar verilmektedir.

Hizmet Alanları 1.Hizmet Bölgesi İllerde Alınacak Puan 2.Hizmet Bölgesi İllerde Alınacak Puan 3.Hizmet Bölgesi İllerde Alınacak Puan 1 10 12 14 2 11 13 16 3 12 14 18 4 14 18 22 5 16 20 26 6 18 22 30

Öğretmenlerin yer değiştirmelerde yüksek puan alınan yerleri seçim etmeleri daha sonraki yer değiştirmelerinde hizmet puanlarına kadar yer değiştirildiğinden puan toplamaları açısından kendi menfaatlerine olmaktadır.

Yatılı ilköğretim bölge okullarında ödev yapan öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu okullarda görev yaptıkları her yıl için; bayan öğretmenlere ayrıca 12 puan, erkek öğretmenlere hem 6 puan eklendiğinden öğretmenlerin tercihlerinde Yatılı ilköğretim alan okulları seçmeleri yüksek puan almalarına niçin olacaktır.

Gerekli hizmet alanlarına atanıp gerekli hizmetini tamamladıktan daha sonra halen aynı okulda devir yapanların hizmet puanları, görev yapmakta oldukları hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınarak azami alıştırma sürelerinin üzerinde geçen birincil sene için %25, ikinci yıl için %50, üçüncü ve sonraki yıllar için %100 artırılarak belirlenir.

EĞİTİM KURUMLARININ HANGİ HİZMET ALANLARI İÇERİSİNDE OLACAĞI NASIL BELİRLENİR?

Eğitim kurumlarının hangi hizmet alanları içerisinde yer alacağı Yönetmeliğin "Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarının belirlenmesi" başlıklı 39. maddesindeki;

"(1) Gerekli egzersiz yükümlülüğü kapsamına alınacak eğitim kurumları, kurumun bulunduğu yerin nüfusu, coğrafi konumu, sosyo-hesaplı yönden gelişmişlik düzeyi, sağlık ve ulaşım şartları dikkate alınarak;

a) Eğitim kurumunun bulunduğu yerin tabi olduğu il ya da ilçeye günü birlik gidiş-dönüş imkanının bulunup bulunmadığı,

b) Hoca ihtiyacının kadrolu öğretmenlerce karşılanamadığı durumlarda ilave ders ücreti karşılığı görevlendirilebilecek yükseköğrenimli potansiyel aday sayısının tatmin edici olup olmadığı,

c) Eğitim kurumunun bulunduğu ikâmetgâh yerine atanan bir öğretmenin, isteğiyle en az üç öğretim yılı görev yapıp yapmadığı,

ç) Eğitim kurumunun bulunduğu ikâmetgâh yerinde yeteri değin lojman olup olmadığı ya da barınma, ikamet ve konaklama imkanlarının bulunup bulunmadığı,

d) Eğitim kurumunun bulunduğu mesken yerindeki okullaşma oranı, norm kadro durumu ile öğretmen ihtiyacının benzer yerdeki öteki eğitim kurumlarındaki öğretmenlerle karşılanıp karşılanamadığı,

e) Sosyal, sportif ve kültürel faaliyet yapılabilecek ortamların bulunup bulunmadığı,

f) Sıhhat kurumu bulunup bulunmadığı ya da çare hizmetlerinin istenilen düzeyde yerine getirilip getirilemediği,

g) Eğitim kurumunun bulunduğu yerde asayişi sağlayacak güvenlik biriminin bulunup bulunmadığı,

ğ) Eğitim kurumunun bulunduğu hizmet alanında diğer eğitim kurumu bulunup bulunmadığı,

gibi hususlar ile illerin özelliklerine tarafından öteki hususlar da göz önünde bulundurulmak suretiyle valiliklerce belirlenerek değerlendirilmek üzere Bakanlığa bildirilir.

(2) Hoca ihtiyacı ve egzersiz şartlarındaki değişmeler çerçevesinde gerekli çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumları, kapsama alındıkları tarihten itibaren her üç yılda yapılacak değerlendirmeye göre bitmiş belirlenebilir.

(3) Eğitim-öğretime yeni açılan veya dönüştürülen eğitim kurumları ile bulundukları mesken yerinin yönetimle ilgili bağlılığının değişmesi ve sözde nedenlerle hizmet alanının yeniden belirlenmesi gereken eğitim kurumları, her sene valiliklerin kasım ayı içinde yapacakları teklifler doğrultusunda aralık ayı içinde Bakanlıkça değerlendirilir ve Tebliğler Dergisinde yayımlanır." hükümlerine göre belirlenir.

Bu yönetmelik hükümlerine kadar; hizmet alanlarına giren eğitim kurumları ve hizmet puanları Mevzuat ekinde yer alan ILAVE-2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesine uygun bir şekilde düzenlenerek, Bakan onayından sonra Bakanlık Tebliğler Dergisinde yayımlanır.

Milli Eğitim Bakanlığı 06.05.2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ulusal Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Eki "Ek-2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesi" Ocak Ilave 2018 tarihli ve 2724 sayılı Ulusal Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinde yayımlanmıştır.

54 bin okulun hizmet alanı ve puanları güncellendi

Ocak Ek 2018 tarihli ve 2724 sayılı Ulusal Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisindeki 53908 okula ait "Hizmet alanı" ve "hizmet puanları çizelgesi", mektep bazında şu şekilde görünmektedir.

İL/İLÇE KURUM ALIŞILAGELMIŞ VE KODU HİZMET BÖLGESİ HİZMET ALANI IKÂMETGÂH YERİ GEREKLI ÇALIŞMA YÜKÜMLÜĞÜ SÜRESİ(YIL) HİZMET PUANI Atatürk İlkokulu 1 4 BELDE 7 14

Bu çizelgede yer alan bilgilerde okulun adı, hizmet bölgesi, hizmet alanı, yerleşim yeri, gerekli alıştırma süresi yükümlülüğü ve hizmet puanı görülmektedir.

Ahmet KANDEMİR

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »