Son Yazılar

18 Ocak 2018 Perşembe

Ehliyet sınav tarihleri ne vakit? 2018 MEB sınav takvimini açıkladı...
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0

Her sene Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan sürücü ehliyeti sınavlarının, 2018 yılında ne süre yapılacağı sürücü adayları için merak konusu haline geldi. MEB sürücü ehliyeti imtihan tarihlerini resmi imtihan takviminde açıkladı. En son 23 Aralık 2017 tarihinde gerçekleşen sürücü belgesi sınavlarının arkasında bir sonraki sınav tarihinin 10 Şubat 2018 olacağı MEB imtihan takviminde açıklandı.

2018 yılında yapılacak MTSKS imtihan tarihleri

1 - 2018/MTSKS-1 Motorlu Taşıt Şoför Kursiyerleri Sınavı 10 ŞUBAT 2018 (saat 14.00)

2 - 2018/MTSKS-2 Motorlu Araç Şoför Kursiyerleri Sınavı 21 NİSAN 2018 (saat 10.00)

3 - 2018/MTSKS-3 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 04 AĞUSTOS 2018 (saat 14.00)

4 - 2018/MTSKS-4 Motorlu Vasıta Sürücü Kursiyerleri Sınavı 20 EKİM 2018 (saat 14.00)

5 - 2018/MTSKS-5 Motorlu Vasıta Sürücü Kursiyerleri Sınavı 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)

6 - 2018/MTSKS Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı e-imtihan salonu oluşturulan illerde haftanın 7 günü yapılacaktır.

Sınav sonuçlarının bildirilmesi

Sınav sonuçları, http://www.meb.gov.tr/ internet adresinden duyurulacaktır. Kursiyerler, bu adresten Özel Motorlu Araç Sürücü Kursiyerleri Sınav Sonuçları linkinin üstüne tıklayarak açılacak sayfadan, T.C. kimlik numarasını girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

Hem, Özel MTSK müdürlükleri Özel MTSK Modülünden kurum kodunu ve şifresini girerek, müdürlüklerinden sınava girenlerin sonuç listesini çıkaracak ve kursiyerlere beyanat edecektir.

Sürücü Ehliyeti Sınavları nasıl yapılır?

Sürücü Ehliyeti olmak isteyen sürücü adayları ilk olarak yazılı sınava alt tutulur. Yazılı sınavdan geçer puan bölge adaylar ikinci sınav olan direksiyon sınavına katılmaya yargı kazanırlar.

Yazılı sınavda adaylara 12 ilk takviye, 23 trafik, 9 motor, 6 trafik adabı edinmek üzere toplamda 50 soru sorulur. yazılı imtahan baraj puanı 70’dir. Her bir sorunun değeri 2 puandır. Bu durumda 35 dürüst yapan adaylar yazılı sınavdan başarılı olmuş olacaktır. 70 puan bölge adaylara ikinci sınava katılmaya hak kazanacaklardır.

2018 sürücü ehliyeti imtihan ücretleri ne değin?

Kursiyer, 2018 yılında her imtihan dönemi için ayrı ayrı elde etmek üzere KDV dâhil 70.00 (yetmiş) TL MTSKS ücretini T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Türkiye Insanlar Bankası A.Ş. Şubelerinden birine “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile kendi T.C kimlik numarasına göre MTSKS takviminde belirli sınav ücreti sipariş verme süresi içerisinde sınavın adıyla yatıracaktır. Kursiyer, banka dekont/ATM operasyon fişini MTSKS kullanım takviminde belirtilen kullanım süresi içinde Özel MTSK müdürlüğüne teslim edecektir. T.C. kimlik numarası yanlış ise mesuliyet kursiyerin olacaktır.

MTSKS takviminde belirtilen sınav ücreti koyma süreleri değiştirilmez veya uzatılmaz.

Sürücü Ehliyeti Sınavı tatbik şartları nelerdir?

“M”, “A1” ve “B1” sınıfı sertifikalar için 16 (onaltı) yaşını bitirmiş elde etmek.
“A2”, “B”, “BE”, C1”, C1E”, “F” ve “G” sınıfı sertifikalar için 18 (onsekiz) yaşını bitirmiş almak.
“A” sınıfı sertifikalar için 20 (gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için 21) yaşını bitirmiş almak.
“C”, “CE”,“D1” ve “D1E” sınıfı sertifikalar için 21( yirmi bir) yaşını bitirmiş almak.
“D”, “DE” sınıfı sertifikalar için 24 (yirmi dört) yaşını bitirmiş elde etmek.
Tüm sertifika sınıfları için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak.
Pratisyen tabip veya bilirkişi tabip kadar verilen “sürücü olur” afiyet raporu almış edinmek.
“Sabıka kaydının olmadığına dair” dilekçeyi Özel MTSK müdürlüğüne belirlemek.
sürücü belgesi belirsiz olarak geri alınmamış almak.
Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını Özel MTSK müdürlüğüne vazgeçmek.
Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne bırakmak.

Yabancı uyruklu kursiyerler için uygulama şartları;

Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi
Öğrenim vizesinin bulunması ya da Türkiye’de altı aydan pozitif kalacağını bildiren ikametgâh izni veya öğrenim vizesi
Öğrenim belgesinin noter onaylı Türkçe tercümesi
Pratisyen tabip ya da bilirkişi tabip kadar verilen sürücü olur afiyet raporunu tescil esnasında Özel MTSK müdürlüğüne teslim etmesi
Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını Özel MTSK müdürlüğüne teslim etmesi

Sınav itiraz hakkı

İtirazlar, soru ve yanıt anahtarlarının http://www.meb.gov.tr ve http://www.odsgm.gov.tr internet adreslerinden yayımlanmasından itibaren 5(beş) takvim günü, sonuçların aynı internet adresinde yayımlanmasından itibaren de 5 (beş) takvim günü içinde dilekçeyle ÖDSGM’ye yapılacaktır.
Kursiyerler, imtihan sorularına, sınav sonuçlarına ve imtihan uygulamasına ilişkin itiraz başvurularını, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Müziği Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 20 TL (Yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak, alınan banka dekont/ATM operasyon fişi ve imtihan adının teorik olduğu uygulama ile birlikte yapacaklardır.
Sınav ücretini yatırıp imtihan başvurusu onaylanmayan veya yanlış yatırılan ücretlere dair kursiyerlere ödenti iadesi yapılacaktır. Başvurusu/sınavı geçersiz farzedilen, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, kursiyerlerin bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.
Sınavlarda hatalı yatırılan ücretlerin iadeleri sınavın tamamlanmasından takriben 4 hafta daha sonra tek taraflı olarak döner anapara işletmesi göre herhangi bir başvuru formu talep etmeksizin yapılacaktır.
Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
İtirazların cevaplanmasında ÖDSGM genel doküman tescil tarihi dikkate alınacaktır.
Süresi geçtikten sonradan yapılan itirazlar ile kursiyerin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekont/ATM operasyon fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »