Son Yazılar

20 Ocak 2018 Cumartesi

Diyanet'ten 2016 ihtisas kursu sınav duyurusu
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


2016 YILI UZMANLAŞMA KURSUNA KURSİYER TERCIH SINAV DUYURUSU

Başkanlığımızca, en az lisans düzeyinde dini yüksek öğrenim görmüş olan personelin, Başkanlığın tahsis alanı ile ilgili konularda hizmet içinde bilgisini artırması ve uzmanlaşması nedeniyle 2016 yılı Ağustos ayından itibaren hizmet içi eğitim ihtisas kursu düzenlenecek ve anılan kursa 300 kursiyer alınacaktır. Laf konusu kursa katılacak personeli belirlemek için yazılmış ve sözlü-uygulamalı edinmek üzere iki aşamalı kursiyer seçim sınavı yapılacaktır.

Kursiyer tercih sınavı ile ilgili işlemler şunlardır:

I. ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR:

1. Son başvuru tarihi itibariyle (28 Mart 2016):

a. Başkanlık teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendi statüsünde kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor almak,

b. Dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu edinmek, (Dört takvim dini yüksek öğrenim son sınıf öğrencisi olan personelin başvuruları; Fakülte Dekanlıklarından aldıkları durumlarını gösterir belgeyi sisteme yüklemeleri halinde kabul edilecektir.)

c. Memuriyette adaylığı kaldırılmış veya 08 Ağustos 2016 tarihine değin kaldırılacak olmak,

d. Uzun süreli yurtdışı görevinde bulunmamak, (08 Ağustos 2016 tarihinden önce yurtdışı görevini tamamlayacakların başvuruları kabul edilecektir.)

2. 01 Ocak 1976 ve sonraki tarihlerde doğmuş elde etmek,

3. Önceki yıllarda hizmet içi eğitim uzmanlaşma kursuna katıldığı halde kurstan başarısızlık ya da disiplinsizlik sebebiyle birden fazla ilişiği kesilmemiş almak.

II. BAŞVURU, SINAV, ATAMA İŞLEMLERİ ve DIĞER HUSUSLAR

1. Tatbik işlemleri:

a. Adaylar başvurularını DİBBYS'ye (https://dibbys.diyanet.gov.tr) kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile girerek, İKYS sınavlar menüsünden 2016 Yılı Uzmanlaşma Kursu Kursiyer Seçim Sınavı bölümünden yapacaklardır.

b. Kullanim işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda kayıtlı hususlara uygun şekilde yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

c. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygunsuz ve posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 28 Mart 2016 tarihi saat 17.30'dan daha sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

d. Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır.

2. Sınav İşlemleri:

a. Kursiyer tercih sınavı yazılmış ve sözlü-uygulamalı elde etmek üzere iki kademeli olarak yapılacaktır.

b. Sözlü-uygulamalı sınavda 70 ve üzeri puan elde etmek şartıyla belirtilmiş kontenjanda sıralamaya girebilen adaylar kursa katılmaya adalet kazanacaklardır.

A. Yazılı Imtahan:

a. Yazılı Imtahan, Başkanlığımızca belirlenecek imtihan merkezlerinde 24 Nisan 2016 tarihinde saat 14:00'da yapılacaktır.

b. Yazılı Imtahan, çoktan seçmeli deneme biçiminde yapılacak ve toplam 100 sorudan oluşacaktır.

c. Adaylar; "imtihan antre belgesi" alma ve "sınav sonuç öğrenme" işlemlerini DİBBYS üzerinden gerçekleştireceklerdir.

d. Adaylar sınava gelirken "imtihan giriş belgesi" ile birlikte T.C. kimlik no'sunun yer aldığı kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport ya da sürücü belgesi) yanlarında bulunduracaklardır.

B. Sözlü-Uygulamalı Sınav:

a. Yazılı sınavda en yüksek puan bölge adaydan itibaren birincil 900 aday sözlü-uygulamalı sınava çağrılacaktır. (900'üncü adayla benzer puana sahip öteki adaylarda sözlü-uygulamalı sınava çağrılacaktır.)

b. Adaylar, yazılı sınav sonuçlarının ilanından sonra Başkanlıkça duyurulacak tarih ve imtihan merkezi/merkezlerinde sözlü-uygulamalı sınava alınacaklardır.

c. Adaylar; sözlü-uygulamalı imtihan öncesinde, "sınav antre belgesi" alma ve "sınav sonuç öğrenme" işlemlerini DİBBYS üzerinden gerçekleştireceklerdir.

d. Adaylar sınava gelirken; "imtihan antre belgesi" ile birlikte T.C. kimlik no'sunun yer aldığı kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü ehliyeti) yanlarında bulunduracaklardır.

e. Sözlü-uygulamalı sınavda Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun ve hoş okumak baraj kabul edilecektir.

f. Adaylara sınava girecekleri günün sabahında sözlü-uygulamalı sınavda değerlendirilmek üzere kompozisyon yazdırılacaktır. Kompozisyon konuları jurnal olarak sözlü-uygulamalı imtihan komisyonunca belirlenecektir.

3. Atama İşlemleri ve Diğer Hususlar:

a. Kursa katılmaya adalet kazanan adayların merkezlere atama işlemleri Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenecek kıstaslara göre yapılacaktır.

b. Sınav öncesi, sonrası ve siralama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu saptama edilen adayların kullanım ve sınavları geçersiz sayılacak, kursa katılmış olmaları halinde kursla ilişikleri kesilecektir.

c. Kursa katılmaya yargı kazandığı halde son derslik öğrencisi olup dini yüksek öğrenimden mezun olamayanlar ile memuriyette adaylığı kayıtlı tarihe kadar kaldırılmayanlar kursa alınmayacak ve sınav sonuçları ileriki yıllarda müktesep teşkil etmeyecektir.

d. Bu ilandaki şartlar, sadece bu sınav ve sınava bağlı yerleştirmeler ile ilgilidir. Bundan sonraki imtihan ve yerleştirmeler için müktesep teşkil etmeyecektir.

e. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinden yapılan bütün duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara hem tebligat yapılmayacaktır.

f. Kursa katılmaya yargı kazanan adaylar; dini yüksek öğrenim diploma ya da mezuniyet belgesinin onaylı suretini, (Diploma tanıdık olmayan bir ülkeden alınmışsa YÖK'ten alınacak eşitlik belgesi onaylı suretini) kendilerine bildirilecek tarihe değin Başkanlığımıza göndereceklerdir.

g. Kursa katılmaya adalet şampiyon adaylar, ödenek yetersizliği sebebiyle kursa alınacakları Müdürlük emrine devir edileceklerdir.

h. Kursu başarıyla bitirenler ile herhangi bir sebeple kursla ilişiği kesilenler Başkanlıkça verilecek göreve gitmekle yükümlü olacaklardır.

III. SINAV KONULARI:

1. Yazılı Sınav Konuları:

a. Arapça

b. Temel İslam Bilimleri ve Genel Kültür

2. Sözlü-Uygulamalı Sınav Konuları:

a. Kur'an-ı Kerim

b. Yazılı Imtahan Konuları (Kompozisyon, genel kültür başlığı altında değerlendirilecektir.)

IV. ILETIŞIM:

Telefon: 0312 295 81 444849

Belgegeçer (Fax): 0312 287 68 59

İlgililere duyurulur.

EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »