Son Yazılar

19 Ocak 2018 Cuma

Diyanet murakıpları: Görevleri kontrol lakin özlük hakları kısıtlı
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


Diyanet İşleri Başkanlığı'nın taşra teşkilatındaki kontrol, denetim, ön inceleme, tahlil ve soruşturma gibi işlemleri murakıplar kadar yapılmaktadır. Ama bu görevleri yerine getirirken emsallerine ve eşdeğerlerine tarafından özlük hakları bakımında mağdur edilmekte.

2010 yılında yürürlüğe giren 6002 sayılı kanun ile murakıplık unvanı ve görevleri, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'dan kaldırılmış olup, aksaklıklar yaşanması sebebiyle 2011 yılında 653 sayılı KHK'nın 10 uncu maddesi ile geri getirilmiş ve yeni murakıp kadroları atama edilmiştir.

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 12 inci maddesinde "(Ilave fıkra: 23/8/2011-KHK-653/10 md.) Murakıp, il ve ilçe müftülüklerine tabi olarak taşra teşkilatında Başkanlıkça yürütülen hizmetlerin denetimiyle görevli olup asgari dört yıllık lisans düzeyinde dini yüksek öğrenim mezunları arasından atanır." hükmü ile murakıpların vasıfları ve görevleri belirtilmiştir. Mezkur kanun ile yoklama görevi verilen murakıplar, diğer kurumlarda teftiş görevini üstlenen memurların almış olduğu yoklama tazminatı, özel hizmet tazminatları, harcırah, silah ruhsatı gibi öyle çok parasal ve sosyal haklardan mahrum bırakılmışlardır. Daha ötesinde, din hizmetleri ile ilgili en küçük ilgisi deha olmayan murakıplar din hizmetleri sınıfında yer almaktadır.

Kanun ile açıklanmış görevleri yoklama olan murakıpların din hizmetleri sınıfında yer alması ve benzer görevi yapan öteki kurumlardaki memurlara tarafından parasal ve sosyal haklardan mahrum kalması çözülmesini istediğimiz manâlı bir sorundur.

Sorun yalnızca öteki kurumlardaki yoklama görevi yapan memurlar ile murakıplar arasındaki eşitsizlik değildir. Murakıplar aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın eşdeğer saydığı kadroları arasında da eşitsizliğe örnektir. Şöyle ama:
Diyanet İşleri Başkanlığı Devir ve Yer Değişiklik Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde şube müdürü ve murakıbın eşit kadro olduğu belirtilmiştir. Ama şube müdürünün genel yöneticilik hizmetleri sınıfında yer aldığı ve murakıplardan en az 1000 TL fazla ücret aldığı görülmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değişiklik Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde murakıpların ikinci kademe kadro olduğu belirtilmiştir. Fakat aldıkları ücret altıncı aşama kadro seviyesindedir. Bu sebeple istemeyerek de olsa diğer görevlere veya başka kurumlara aşmak zorunda kalmaktalar. Bu da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın taşradaki yoklama ve tahkikat görevini sekteye uğratmakta, millet disiplininin ciddi boyutta zarar görmesine sebebiyet vermektedir.

sonuç olarak, murakıpların din hizmetleri sınıfından genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesi ve diğer kurumlarda kontrol işini yapan memurlar ile murakıpların özlük haklarının eşitlenmesi gerekmektedir.

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »