Son Yazılar

28 Ocak 2018 Pazar

Ders ücreti karşılığında çalışanlar 2.406 TL eksik vergi alıyor
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


T.C.
MILLI EĞİTİM BAKANLIĞI
Taktik Geliştirme Başkanlığı

NİĞDE MİLLETVEKİLİ ÖMER FETHİ GÜRERİN 7/17188 BAŞLICA NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN DATA

Bakanlığımızca hangi alandan ne değin hoca ataması yapılacağı demin belirlenmemiş olup belirlendiği takdirde kamuoyuna gerekli açıklama yapılacaktır.

Bakanlığımıza ast resmi eğitim kurumlarının hoca ihtiyacı öncelikle kadrolu vc sözleşmeli öğretmenlerle karşılanmaya çalışılmaktadır. Ancak hoca ihtiyacının bu şekilde karşılanamadığı eğitim kurumlarında eğitim öğretim hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülebilmesi bakımından valiliklerce Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9 uncu maddesi zarfında vc ilk kez hoca olma şartlarını taşıyanlar arasından ilave ders ücreti karşılığında öğretmen görevlendirmesi yapılmaktadır.

Bakanlığımız eğitim kurumlarının hoca ihtiyacı Merkezi Bütçe Kanunlnnna kadar Bakanlar Kurulunca Bakanlığımıza ödev edilen ve Maliye Bakanlığınca kullanım izni bahşedilen kadro sınırlılığında karşılanabilmektedir. Tayin edilen kodrolur illerin öğretmen gereksinim yüzdesi alınarak il ulusal eğitim müdürlüklerine dağıtılmakta, il milli eğitim müdürlüklerince otumu yapılacak ulunlar ile bu alanlara atanılacakların istihdam edileceği eğitim kurumlan belirlenmektedir.

Bakanlığımızca ülke genelinde alanlar itibanyla hoca dağılımında denge sağlanması, öğretmen norm kadro sayılan alınarak öğretmen ihtiyacının karşılanabil kocaman iği oranının eşdeğer düzeyde tutulması esas alınmaktadır

Bu çerçevede öğretmen atamalarına ilişkin kontenjan tespit işlemlerinde potansiyel aday sayısı yok bölge öğretmenliğinin ülke genelindeki ihtiyaç durumu dikkate alınmaktadır.

Bakanlığımıza alt eğitim kurumlannda ilave ders ücreti karşılığında ders okutmak Üzere görevlendirilenler, öğretmen ihtiyacının kadrolu vc sözleşmeli öğretmenlerle karşılanamadığı veya bu öğretmenlerin uzun vakit izinli olması gibi durumlarla sınırlı olarak görevlendirilmektedir.

bu nedenle, ilave ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere atama yapanlar, yalnızca gerçekten yaptıklan ders görevi karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmaktadır.

Bu kapsamda;

Kasım 2017 itibariyle haftada 30, ayda 120 saat aslında ders okutanlara ilave ders Ücreti olarak aylık net 1211,98 TL ödenmektedir.

Ayda 120 saat derse giren kadrolu bir derslik öğretmenine ise 726.60 TL ilave ders ücreti vc 2.891.92 TL maaş elde etmek üzere toplam 3.618,52 TL net ücret ödenmektedir.

Bu durumda, kadrolu öğretmenler ile ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere tahsis yapanların aylık kazanç farkı net 2.406.54 TL'dir.

Ekim 2017 tarihi itibariyle ülke genelinde devlete ait eğitim kurumlannda branşlar bazında net öğretmen ihtiyacı 109.238'dir.

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »