Son Yazılar

19 Ocak 2018 Cuma

Çocuğunu doktora götüren memur izinli sayılır mı?
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


SORU : Merhabalar çocuğumu veya eşimi doktora götürdüğüm vakit yönetimsel izinli sayılıyor muyum

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102. maddesinde takvim müsade, 104. maddesinde mazeret izni, 105. maddesinde rahatsızlık ve refakat izni ve 108. maddesinde aylıksız müsade hakları düzenlenmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda memurun çocuğunu ya da eşini doktora götürmesi halinde izinli sayılıp sayılmayacağı ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır.

Konu ile ilgili olarak Devlet Personel Başkanlığının 10.05.2013 tarihli ve 6759 sayılı görüşü bulunmaktadır. Devlet Personel Başkanlığı söz konusu görüşünde "Bakmakla mesul olduğu kişiler ile bakmakla yükümlü olmadığı eşi, çocukları, anne ve babasının hastalanması sebebiyle sağlık durumu kurum ve kuruluşlarına başvuru ederek laf konusu kurum ve kuruluşlarca tetkik edilmesi esnasında ya da muayene sonrası muayene ve tahlillerde geçirdiği sürelerde bahsi geçen kişilere refakat eden Devlet memuruna müsade verilmesi hususunda zorunlu kolaylığın sağlanması gerektiği ve bu iznin suistimal edilmesinin önüne geçilmesi nedeniyle halk kurum ve kuruluşlarca bahsi geçen duruma ilişkin belge istenebileceği,

- Bakmakla sorumlu olduğu kişiler ile bakmakla mesul olmadığı eşi, çocukları, anne ve babasının hastalanması nedeniyle afiyet kurum ve kuruluşlarına başvuru ederek söz konusu kurum ve kuruluşlarca tetkik edilmesi sırasında ya da tetkik sonrası muayene ve tahlillerde geçirdiği sürelerde söz konusu kişilere refakat etmesi nedeniyle Devlet memuruna bahşedilen iznin bahsi geçen personelin takvim izninden veya izninden düşülmemesi gerektiği," yönünde bakış bildirmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Disiplin cezalarının çeşitleri ile suç oluşturan uygulanacak fiil ve haller" başlıklı 125. maddesinde "Özürsüz ya da izinsiz olarak göreve geç ulaşmak, erken terketmek, görev mahallini terketmek" fiili için uyarma cezası verilmesi, "Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek" fiili için aylıktan kesme cezası verilmesi düzenlenmiştir.

Netice ve değerleme;

Devlet memurlarının bakmakla sorumlu olduğu kişiler ile bakmakla yükümlü olmadığı eşi, çocukları, anne ve babasının hastalanması sebebiyle sıhhat kurum ve kuruluşlarına başvuru ederek söz konusu kurum ve kuruluşlarca muayene edilmesi esnasında veya tetkik sonrası muayene ve tahlillerde geçirdiği sürelerde izinli sayılıp sayılmayacağı ile ilgili mevzuatımızda açık bir hüküm bulunmamaktadır. Devlet Personel Başkanlığı görüşü ve yönetmelik hükümleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde;

a) Devlet memuru benzeyen ve çocuğunu doktora götürdüğüne dair kuruma veri vermelidir.

b) Devlet memuru eş ve çocuğunu doktora götürdüğünde ilgili sağlık durumu kuruluşunca muayene, teşhis ve çare aşamalarında düzenlenen evrakları saklamalı ve gerektiğinde kurumuna ibraz etmelidir.

c) Devlet memuru benzeyen ve çocuğunu doktora götürdüğünde eğer iş saati içerisinde işlemler tamamlanır ise kurumuna görevinin başına dönmelidir.

DPB görüşü için tıklayınız.

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »