Son Yazılar

19 Ocak 2018 Cuma

Bütün yönleriyle geliştirme ödeneği
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


GELİŞTİRME ÖDENEĞİ NEDİR ?

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 14 üncü maddesinde, "Diğer yükseköğretim kurumlarına kadar sosyo-ekonomik açıdan daha eksik gelişmiş yerlerde öğretim yapan ve/ya da tatmin edici sayıda öğretim elemanı sağlanamayan yükseköğretim kurumları ile bunların bölümlerinde görevli öğretim elemanlarına; almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge toplamının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın beş katına dek geliştirme ödeneği ödenebilir.

Geliştirme ödeneği verilecek yükseköğretim kurumları, ödeneğin verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile oran ya da miktarları, bu ödenekten faydalanma süresi ile yararlanamayacak olanlar ve öteki hususlar Yükseköğretim Kurulu ile Ulusal Eğitim Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üstüne Bakanlar Kurulu Kararı ile saptama edilir. Bu tahsis damga vergisi hariç herhangi bir ödenti ve kesintiye yan tutulmaz." hükmü yer almaktadır.

Kanun hükmünde ifade edildiği gibi, ülkemizde bilhassa sosyo-idareli bakımdan daha eksik büyüyen yerlerdeki üniversitelerde veya tatmin edici sayıda öğretim elemanı sağlanamayan üniversitelerde atama yapmayı teşvik etmek nedeniyle öğretim elemanlarına "Geliştirme Ödeneği" verilmektedir.

Geliştirme Ödeneğinin öğretim elemanlarına verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bu ödenekten yararlanacak olan iller ise Bakanlar Kurulu göre 04/04/2005 tarihinde yürürlüğe konulan "Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Karar"da saptama edilmiştir.

GELİŞTİRME ÖDENEĞİ HANGİ DURUMLARDA VERİLİR ?

Bu tahsis öğretim elemanı kadrosuna atanarak, atandığı yükseköğretim kurumunda doğrusu çalışan öğretim elemanlarına verilmektedir.

Keza;

1- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 35 inci maddesi ve 40 ıncı maddesinin (b) fıkrası ile 41 inci maddesi gereğince diğer yükseköğretim kurumlarında görevlendirilenlere,

2-Kadrosu diğer bir yükseköğretim kurumunda olmakla birlikte, geliştirme ödeneği verilmesi öngörülen yerlerdeki yükseköğretim kurumlarına rektör veya dekan olarak usulüne uygun bir şekilde atananlara,

3-2547 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca gerçekleştirilen yurtiçi öğretim elemanı ve öğrenci başkalaşım programlarına bir yarıyıldan az olmamak üzere katılan öğretim üyelerine,

Görevin yapıldığı yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yerler için gerçekte tahsis yaptıkları sürece ödenmektedir.

dahası, geliştirme ödeneği ödenmesi öngörülen yerlerde yeni kurulan yükseköğretim kurumlarının fiilen eğitim-öğretim faaliyetine başlamamış olduğu takdirde ise bu yerlerdeki yükseköğretim kurumları için belirli geliştirme ödeneği, söz konusu yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretime başlaması konusunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kadar müsade verilmiş olması kaydıyla ve gerçekten eğitim-öğretime başlanıncaya dek yalnızca rektör, dekan, yüksekokul müdürü, enstitü müdürü ve konservatuar müdürü olarak atanmış öğretim elemanlarına ödenir.

GELİŞTİRME ÖDENEĞİNDEN HANGİ ÖĞRETİM ELEMANLARI YARARLANAMAZ ?

Geliştirme Ödeneği aşağıdaki hallerde öğretim elemanlarına ödenmez. Bunlar :

- 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesine kadar lisansüstü eğitim-öğretim için yurt dışına gönderilenler,

-2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre görevlendirilenlere,

-Özel kanunlardaki hükümlere dayanılarak yükseköğretim kurumları dışında görevlendirilenlere,

-Kısmi statüde çalışanlara,

HANGİ HALLERDE KESİNTİYE UĞRAR ?

Geliştirme ödeneği aşağıdaki hallerde kesintiye uğrar. Bunlar :

-Bir yıllık yılında 15 günü aşan mazeret izinlerinde,

-Bir yıllık yılında 30 günü aşan hastalık ve refakatçi izinlerinde,

-2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi gereğince bir seferde 15 gün üzeri görevlendirmelerde ve hem bir takvim yılında toplamda 30 günü aşan görevlendirmelerde.

GELİŞTİRME ÖDENEĞİ NASIL HESAPLANIR ?

Altında hazırladığımız tabloda 7 bölgeden seçilen 7 ilde tayin yapmakta olan Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlilerinin geliştirme ödenekleri gösterilmiştir.

KENT

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Öğretim Görevlisi

Araştırma Görevlisi

Ardahan

(Merkez)

350

2.839,83

2.264,68

1.648,19

571,55

1.143,10

Balıkesir

(Merkez)

15

121,77

97,06

70,64

24,50

48,99

Giresun

(Merkez)

50

405,69

323,53

235,46

81,65

163,30

Şırnak

(Merkez)

350

2.839,83

2.264,68

1.648,19

571,55

1.143,10

Burdur

(Merkez)

20

162,28

129,41

94,18

32,66

65,32

Niğde

(Merkez)

40

324,55

258,82

188,36

65,32

130,64

Kütahya

(Merkez)

30

243,41

194,12

141,27

48,99

97,98

İllere tarafından geliştirme ödeneği oranları için Tıklayınız.

Yavuz Selim KAPLAN

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »