Son Yazılar

19 Ocak 2018 Cuma

Belediye ve il özel idareleri, personelini, tekrar kendisi almaya başlayacak
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


Mahalli idare; il özel idareleri, belediyeler ve bunlara tabi kuruluşlar (ASKİ, İSKİ, İETT gibi) ile mahalli idare birlikleri ve döner sermayeli kuruluşları ifade etmektedir.

Mahalli idarelere personel alımının düzenleyen yeni yönetmelik 14 Kasım 2017 tarihli Devlete Ait Gazetede yayımlandı.

2008 YILINDAKİ SİSTEME GERİ DÖNÜLDÜ

Bu yeni düzenlemeyle birlikte, mahalli idarelerin KPSS'ye ilave olarak tekrar kendi yapacakları sınavlarla personel alım şekline geri dönüldü. Bu sistem son olarak 2008 ve 2009 yılında uygulanmıştı. Danıştay'ın iptal kararı nedeniyle 2009 yılında durdurulmuştu. Ama Danıştay'ın üstteki mahkemesi, 2015 yılında, daha alçak mahkemenin kararını bozmuş ve belediyelerin kendisinin yapacağı sınavla personel alımını hukuka uygun bulmuştu. Tıklayınız.

YENİ BAŞVURU NASIL OLACAK?

Yayımlanan yönetmeliğe göre, bir mahalli idare personel elde etmek için öncelikli olarak İçişleri Bakanlığından müsade alacaktır.

Yazılı ya da sözlü sınava en yüksek KPSS puanına sahip beş katı aday yazılı veya sözlü sınava alınacaktır.

İlanlar, İçişleri Bakanlığı ve DPB'nin internet sitelerinde yayımlanacak. Memurlar.net olarak bu ilanları duyuru.memurlar.net servisinde yayınlamaya devam edeceğiz.

İstenen belgelerin teslimi kişisel olarak ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılabilecektir. Mevzuat hükmü sebebiyle belediyelerin kanımca başvuruyu koşul koşmaları muhtemel değildir.

Yazılmış veya sözlü imtihan, Anayasa, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, mahalli idarelerle ilgili temel mevzuatı konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı data ve yetenek ölçülecektir.

İLANLARDAKİ HUKUKA AYKIRI DÜZENLEMELER

Ne yazık ancak yönetmelikte ilanlardaki kişisel durumlara izin vermeyecek bir yoklama mekanizması kurulmamıştır. Bu bağlamda İçişleri Bakanlığının yürürlüğe koyduğu bu yönetmelik, "liyakatli personeli seçme" bağlamında İŞKUR'un işçi alım yönetmeliğinden bile geride bir yönetmeliktir.

böylece yine bir çok şikayetle karşılaşılacak, sözlü sınava ek olarak hem duyuru metnindeki kısıtlamalar hem de uygulama sürecinde yaşanacak sorunlardan nedeniyle kamu vicdanı zedelenecektir.

Yönetmeliğin tam metni için tıklayınız.

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »