Son Yazılar

19 Ocak 2018 Cuma

Araştırma görevlisi uzmanlık kadrosuna nasıl geçiş yapar?
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


SORU:

Merhaba. Bir üniversitede araştırma görevlisi olarak atama yapıyorum. İngilizcem var. Aşırılık sebebiyle Ankara'ya aşmak istiyorum. Bilirkişi olarak başka bir kuruma geçebilir miyim ?

CEVAP :

Üniversitelerde öğretim elemanı kadrolarına atamalar, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Yöntem ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" düzenlenmiştir.

Mezkür yönetmeliğin "Genel Koşullar" başlıklı 6 ncı maddesinin 1 nci fıkrasında;

(1) Bu Mevzuat kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde kayıtlı şartları taşımak,

b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten minimum 70, Yükseköğretim Kurulu göre kabul edilen merkezi tanıdık olmayan dil sınavından asgari 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış elde etmek

Şartları aranmıştır.

Laf konusu yönetmeliğin "Özel Koşullar" başlıklı 7 nci maddesinin 5 inci fıkrasında; "Uzman ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrosuna başvurabilmek için en az tezli yüksek lisans mezunu elde etmek ya da lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübeli elde etmek gerekir." hükmü yer almaktadır.

Anılan yönetmelikte, Uzmanlığa başvurabilmek için genel ve özel koşullar açıklama edilmiş iken, halen yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi harici öğretim elemanı kadrolarda tahsis yapmakta olanların kurumlar arası nakille üniversitelerde diğer bir kadroya geçişlerine imkan karşılayan bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Bu bakımdan, halen araştırma görevlisi olarak atama yaptığınız kurumdan diğer bir yükseköğretim kurumunda Bilirkişi kadrosuna geçebilmeniz için aşağıdaki şartların sırasıyla oluşması gerekmektedir.

-Üniversite göre kadro ilanın yapılması,

-İlandaki genel ve özel şartları taşıyor olmanız,

-Yapılacak ön değerleme ve antre sınavlarında başarılı olmanız,

-Kazandığınız üniversite tarafından muvafakat aracılığıyla naklen atanmanız.

Yukarıda yaptığımız talimat çerçevesinde; halen Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunanlar ama her tarafta duyuru ve sınav sürecini tamamlayarak naklen diğer üniversitelerde bilirkişi kadrosuna geçiş yapabilirler.

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »