Son Yazılar

19 Ocak 2018 Cuma

Akademik teşvik'te bazı sorunlar çözüm bekliyor
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0


AKADEMİK TEŞVİĞİ ELEŞTİREN DE VAR HOŞNUT OLAN DA !

Bilindiği üzere, 14 Kasım 2014 tarihli Devlete Ait Gazete'de yayımlanan 6564 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'nun ek 4 üncü maddesi gereğince, sene içerisinde yapılan bilimsel faaliyetler üzerinden hesaplanan puana karşılık "Akademik Özendirme Ödeneği" öğretim elemanlarına 12 ay her tarafında ödenmektedir.

"Bazı kesimlerce" ahbap çavuş (danışman-yardımcı/öğrenci) ilişkisiyle yapıldığı bahis edilen makale sayılarını arttırdığını ve "turistik-niteliksiz" kongreleri çoğalttığından akademik teşvik ödeneğinin kaldırılması istenirken, bilimsel üretkenlik anlamında öğretim elemanlarında motivasyon kaynağı olduğundan devam etmesi yönünde gösterme bildiren bir kesim de bulunmaktadır.

Yani verilen bu ödenekten hoşnut olan da var hatalı bir uygulama diyerek kaldırılsın diyen de !

YÖK GÖRÜŞLERİ TEMMUZ AYINDA TOPLADI

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bu yılın Temmuz ayı içerisinde, takriben iki yıldır uygulanmakta olan akademik özendirme ödeneği hakkında yükseköğretim kurumlarının manzara ve önerilerini istemiştir.

Üniversiteler kadar gelen raporlar üzerinden nasıl bir değerleme yapıldı ya da yönetmelikte nasıl bir düzenleme yapılacağını yada yapılacak mı bilmiyoruz. Ama, başvuru formu gördüğümüz sorunları/önerileri kısaca maddeler halinde aşağıda sıralayarak ilgililerinin dikkatine sunalım :

1- Akademik Özendirme Ödeneği Yönetmeliğinin ekinde bulunan Etkinlik ve Puan Tablosunun (8) numaralı Tebliğler başlığında yer alan özet bildiriler ile bütün metin bildiriler aralarında puanlama açısından bir farklılaşmaya gidilebilir. Mevcut uygulamada her ikisinin de puan olarak değeri aynıdır. Konuyu geçen sene 04 Ocak 2017 tarihli haberimizde gündeme getirmiştik.

2- Yükseköğretim kurumları uygulama birlikteliği olması amacıyla akademik teşvik başvurusu için hazırlanacak dosyada bulunması gerekli evrakları detaylı bir şekilde açıklayan bir kılavuz hazırlanabilir.

3- Yükseköğretimde bilimsel etkinliklerin niteliğini yerlere düşüren ve yalnızca akademik teşvikte tebliğ puanını 30 yerine getirmek için gidilen turistik ve ticari acelecilik kongrelerin önünü kesecek düzenlemeler mutlaka yapılmalıdır.

4- Proje faaliyet türü daha aşağı faaliyetler detay bölümünde bulunan "Ar-Ge niteliğindeki projeler" ifadesinin anlaşabilmesini sağlamak için yönetmelikte Ar-Ge tanımlanmalıdır. Özellikle üniversiteler kadar desteklenmiş Bilimsel Araştırma Projelerinin (BAP) Ar-Ge niteliği taşıma/taşımama durumları farklı uygulamalara yol açmaktadır.

5- Sosyal Bilimler temel alanının alıştırma alanı ve konuları düşünüldüğünde; berat, atıf alma ve proje yapabilme olanakları göz önünde bulundurularak, bu alana özgü olarak yayınlama faaliyet türü en fazla puanı 30 ile sınırlı tutulmamalı 50'ye çıkarılmalıdır.

6- Üniversitelerde öğretim yardımcıları statüsünde atama yapmakta olan "Uzmanlar" için akademik teşvik puanı hesaplanırken çarpan katsayısının aynı sınıfta yer aldığı araştırma görevlileri ile eşitlenmelidir.

Yavuz Selim KAPLAN

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »