Son Yazılar

19 Ocak 2018 Cuma

2018 Sürücü Ehliyeti sınav tarihleri ne vakit? MEB imtihan takvimini açıkladı...
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0

Her yıl Ulusal Eğitim Bakanlığı kadar hazırlanan ehliyet sınavlarının, 2018 yılında ne süre yapılacağı şoför adayları için merak konusu haline geldi. MEB sürücü ehliyeti imtihan tarihlerini resmi imtihan takviminde açıkladı. En son 23 Aralık 2017 tarihinde gerçekleşen ehliyet sınavlarının peşinde bir sonraki sınav tarihinin 10 Şubat 2018 olacağı MEB imtihan takviminde açıklandı.

2018 yılında yapılacak MTSKS sınav tarihleri

1 - 2018/MTSKS-1 Motorlu Vasıta Şoför Kursiyerleri Sınavı 10 ŞUBAT 2018 (saat 14.00)

2 - 2018/MTSKS-2 Motorlu Vasıta Şoför Kursiyerleri Sınavı 21 NİSAN 2018 (saat 10.00)

3 - 2018/MTSKS-3 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 04 AĞUSTOS 2018 (saat 14.00)

4 - 2018/MTSKS-4 Motorlu Taşıt Şoför Kursiyerleri Sınavı 20 EKİM 2018 (saat 14.00)

5 - 2018/MTSKS-5 Motorlu Araç Şoför Kursiyerleri Sınavı 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)

6 - 2018/MTSKS Motorlu Vasıta Şoför Kursiyerleri e-Sınavı e-sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 günü yapılacaktır.

Sınav sonuçlarının bildirilmesi

Sınav sonuçları, http://www.meb.gov.tr/ internet adresinden duyurulacaktır. Kursiyerler, bu adresten Özel Motorlu Vasıta Şoför Kursiyerleri Sınav Sonuçları linkinin üzerine tıklayarak açılacak sayfadan, T.C. kimlik numarasını girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

Hem, Özel MTSK müdürlükleri Özel MTSK Modülünden kurum kodunu ve şifresini girerek, müdürlüklerinden sınava girenlerin netice listesini çıkaracak ve kursiyerlere beyanat edecektir.

Ehliyet Sınavları nasıl yapılır?

Sürücü Ehliyeti olmak isteyen şoför adayları ilk olarak yazılı sınava emrindeki tutulur. Yazılmış sınavdan geçer puan bölge adaylar ikinci imtihan olan direksiyon sınavına katılmaya hak kazanırlar.

Yazılı sınavda adaylara 12 birincil takviye, 23 trafik, 9 motor, 6 trafik adabı elde etmek üzere toplamda 50 soru sorulur. yazılı sınav baraj puanı 70’dir. Her bir sorunun değeri 2 puandır. Bu durumda 35 doğru yapan adaylar yazılı sınavdan başarılı olmuş olacaktır. 70 puan alan adaylara ikinci sınava katılmaya adalet kazanacaklardır.

2018 ehliyet sınav ücretleri ne dek?

Kursiyer, 2018 yılında her sınav dönemi için ayrı olarak edinmek üzere KDV dâhil 70.00 (yetmiş) TL MTSKS ücretini T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Türkiye Ahali Bankası A.Ş. Şubelerinden birine “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile kendi T.C kimlik numarasına tarafından MTSKS takviminde açıklanmış imtihan ücreti sipariş verme süresi içerisinde sınavın adıyla yatıracaktır. Kursiyer, banka dekont/ATM işlem fişini MTSKS dilekçe takviminde belirli başvuru formu süresi içinde Özel MTSK müdürlüğüne teslim edecektir. T.C. kimlik numarası hatalı ise sorumluluk kursiyerin olacaktır.

MTSKS takviminde belirli imtihan ücreti yatırma süreleri değiştirilmez ya da uzatılmaz.

Sürücü Ehliyeti Sınavı kullanım şartları nelerdir?

“M”, “A1” ve “B1” sınıfı sertifikalar için 16 (onaltı) yaşını bitirmiş olmak.
“A2”, “B”, “BE”, C1”, C1E”, “F” ve “G” sınıfı sertifikalar için 18 (onsekiz) yaşını bitirmiş edinmek.
“A” sınıfı sertifikalar için 20 (gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için 21) yaşını bitirmiş edinmek.
“C”, “CE”,“D1” ve “D1E” sınıfı sertifikalar için 21( yirmi bir) yaşını bitirmiş almak.
“D”, “DE” sınıfı sertifikalar için 24 (yirmi dört) yaşını bitirmiş almak.
Bütün sertifika sınıfları için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış edinmek.
Pratisyen tabip veya bilirkişi tabip tarafından bahşedilen “şoför olur” afiyet raporu almış almak.
“Sabıka kaydının olmadığına dair” dilekçeyi Özel MTSK müdürlüğüne saptamak.
sürücü ehliyeti süresiz olarak geri alınmamış edinmek.
Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını Özel MTSK müdürlüğüne ele vermek.
Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne ayrılmak.

Tanıdık Olmayan uyruklu kursiyerler için kullanım şartları;

Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi
Öğrenim vizesinin bulunması veya Türkiye’de altı aydan artı kalacağını gösteren ikametgâh izni ya da öğrenim vizesi
Öğrenim belgesinin noter onaylı Türkçe tercümesi
Pratisyen tabip ya da bilirkişi tabip kadar verilen sürücü olur sıhhat raporunu kayıt esnasında Özel MTSK müdürlüğüne teslim etmesi
Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını Özel MTSK müdürlüğüne teslim etmesi

Sınav itiraz hakkı

İtirazlar, soru ve yanıt anahtarlarının http://www.meb.gov.tr ve http://www.odsgm.gov.tr internet adreslerinden yayımlanmasından itibaren 5(beş) yıllık günü, sonuçların benzer internet adresinde yayımlanmasından itibaren de 5 (beş) yıllık günü içinde dilekçeyle ÖDSGM’ye yapılacaktır.
Kursiyerler, imtihan sorularına, imtihan sonuçlarına ve imtihan uygulamasına ilişkin itiraz başvurularını, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Insanlar Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 20 TL (Yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak, alınan banka dekont/ATM operasyon fişi ve sınav adının teorik olduğu başvuru ile birlikte yapacaklardır.
Sınav ücretini yatırıp imtihan başvurusu onaylanmayan veya hatalı yatırılan ücretlere dair kursiyerlere ödenti iadesi yapılacaktır. Başvurusu/sınavı geçersiz farzedilen, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, kursiyerlerin bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.
Sınavlarda yanlış yatırılan ücretlerin iadeleri sınavın tamamlanmasından yaklaşık 4 hafta daha sonra tek taraflı olarak döner anapara işletmesi kadar herhangi bir uygulama istek etmeksizin yapılacaktır.
Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
İtirazların cevaplanmasında ÖDSGM genel evrak tescil tarihi dikkate alınacaktır.
Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile kursiyerin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekont/ATM operasyon fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »