Son Yazılar

18 Ocak 2018 Perşembe

2018 Ortaöğretim memurluk KPSS sınavı ne vakit? Lise mezunları için...
- İNTERNET GÜNLÜĞÜ yazdı. 0

2018 yılının KPSS sınav tarihleri muhakkak oldu. Türkiye’de devlet memuru almak isteyen adaylar gözlerini ÖSYM’nin KPSS 2018 imtihan tarihlerine çevirdi. Memur edinmek isteyen milyonlarca kişinin yakından peşine düşüp takip ettiği Millet Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) 2018 takvimini ÖSYM duyurdu. KPSS nedir? Lisans, ön lisans ve ortaöğretim KPSS sınavları ne vakit yapılacak?

ÖSYM SINAV TAKVİMİNDE 2018 KPSS

Halk Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz’da düzenlenecek. Adaylar bu imtihan için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek.  Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Bölge Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos’ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanacak.

Ortaöğretim KPSS 7 Ekim 2018 tarihinde düzenlenecek. Imtihan için başvurular 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. ‘2018 Yılı Sınav ve Sonuç Izah Etme Takvimi’ne ÖSYM'nin internet adresinden erişilebilecek.

15 dakika kuralı: Imtihan merkezi bu yıl uygulanan ve tartışılan 15 dakika kuralını 2018 yılında uygulamayacaktır.

Açık uçlu ve kısa cevaplı sorular: Bu yıl de açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kurum kadar sınavlarda sorulacaktır

ORTAÖĞRETİM KPSS 7 EKİM’DE!

Ortaöğretim KPSS 7 Ekim 2018 tarihinde düzenlenecek. Imtihan için başvurular 3-19 Temmuz tarihleri aralarında alınacak. Sonuçlar ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. ‘2018 Yılı Sınav ve Netice Tanımlama Takvimi'ne ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilecek.

KPSS TARİHLERİ

2018-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

Imtihan Tarihi: 22.07.2018

Tatbik tarihi: 10.05.2018 – 21.05.2018

Sonuç günü: 31.08.2018

2018-KPSS Lisans (BÖLGE BİLGİSİ) 1. Gün

Imtihan Tarihi: 28.07.2018

Uygulama tarihi: 10.05.2018 – 21.05.2018

Netice günü: 31.08.2018

2018-KPSS Lisans (BÖLGE BİLGİSİ) 2. Gün

Imtihan Tarihi: 29.07.2018

Kullanım tarihi: 10.05.2018 – 21.05.2018

Netice günü: 31.08.2018

2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

Sınav Tarihi: 05.08.2018

Tatbik tarihi: 10.05.2018 – 21.05.2018

Netice günü: 31.08.2018

2018-KPSS Ortaöğretim

Imtihan Tarihi: 07.10.2018

Tatbik tarihi: 03.07.2018 – 19.07.2018

Netice günü: 08.11.2018

KPSS 2018-Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Sınav Tarihi: 09.12.2018

Kullanım tarihi: 09.10.2018 – 17.10.2018

Sonuç günü: 04.01.2019

KPSS NEDİR?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bir takım kadro ve pozisyonlarına, “Halk Görevlerine Birincil Kere Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Mevzuat” hükümleri gereğince ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk kere tahsis yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki yan ve ilgili kuruluşları ile yan ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirtilen bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin yoklama kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde bulunan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara alt döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara emrindeki döner sermayeli kuruluşlar ve diğer ulus kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dıştan, ilk defa millet hizmeti ve görevlerine tayin yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

« ÖNCEKİ YAZILAR
SONRAKİ YAZILAR »